Tänk på barnen vid skilsmässan och anlita en jurist

En skilsmässa är i de flesta fall en mycket komplicerad situation. Detta gäller särskilt om det finns barn med i bilden. Som förälder är det viktigt att man, så långt som är möjligt, försöker att lämna känslorna därhän och utgå från vad som är bäst för barnen. Det är deras behov och välbefinnande som är viktigast vid en skilsmässa.

Enligt statistiken slutar hälften av alla äktenskap med en skilsmässa. Är du i färd med att skilja dig är du alltså inte ensam. Även om det är en svår period av livet kommer de flesta faktiskt ut på andra sidan av en skilsmässa relativt helskinnade, om än kanske något tilltufsade. Vad som ofta gör en skilsmässa komplicerad är det känslomässiga engagemanget som helt naturligt följer med en separation. Att skiljas är något som gör ont, även i de fall där man är överens om att skilja sig.

Anlita alltid en jurist

Det känslomässiga engagemanget medför att det kan vara svårt att fokusera på de praktiska och juridiska delarna av skilsmässan. Emellertid måste även dessa delar avhandlas och i många fall är det en god idé att ta hjälp av en jurist som kan lotsa dig genom regelverken men även ta tillvara din rätt när så behövs. Du bör anlita en lokal jurist som du kan besöka personligen. Vissa frågor i samband med en skilsmässa avhandlas bäst på ett fysiskt möte och inte per telefon eller via e-post. Behöver du juridisk hjälp vid skilsmässa i Göteborg bör du därför anlita en jurist från Göteborg och är du bosatt i Stockholm bör du anlita en jurist från Stockholm, och så vidare.

En bra familjerättsjurist ser till att du fokuserar på rätt saker i samband med skilsmässan. Detta innebär bland annat att du i bodelningen kommer att få rätt till den egendom som du enligt lag har rätt till och att alla frågor som avser barnen kommer att bli korrekt reglerade. I de flesta fall innebär det att bodelningsavtal kommer att upprättas men även att avtal avseende till exempel umgänge, och i vissa fall även vårdnad, kommer att ingås. Anlitar du en bra familjerättsjurist kan du vara trygg i att du får vad du har rätt till enligt lag och att du inte drar det kortaste strået i de juridiska frågor som har ett samband med skilsmässan.

Barnens bästa är avgörande

Alltför ofta är det barnen som hamnar i kläm i samband med en skilsmässa. Det är tyvärr inte ovanligt att föräldrarna använder barnen som verktyg för att skada varandra vid en skilsmässa. Ofta sker detta genom obefogade yrkanden om ensam vårdnad eller att man inte samarbetar konstruktivt för att finna lösningar vad avser till exempel barnens boende och umgänge. Emellertid måste man som förälder göra skillnad mellan skilsmässan i sig och vad som sker med barnen. Föräldrabalken är glasklar – det är vad som är bäst för barnen som är avgörande för alla beslut och överenskommelser som involverar barnen. Föräldrarnas eventuella välbefinnande och deras känslor har inte någon som helst betydelse.

Kontakt

Undrar du något om vår familj? Skicka ett mejl till kontakt@flyinghippo.se. Om vi inte tycker att frågan är för privat svarar vi här på bloggen.