Använder dina barn sina mobiler mycket?

Det pratas mycket om barn och skärmtid. Men vad är egentligen framforskat och vetenskapligt riktigt? Skadas barn av att sitta för mycket framför mobil, surfplatta och dator?

unga mobil smartphoneOavsett hur många timmar du eller dina barn spenderar framför skärmen är det förmodligen någon i familjen som råkat ta sönder sin skärm eller behövt byta batteri via till exempel en reparatör. För att skydda enheten är det bra att använda fodral eller skärmskydd som du kan hitta på https://www.phonelife.se/.

Vad säger forskningen om skärmtid?

Ena stunden är det farligt – andra stunden är det bra. Vad gäller kring skärmtid egentligen? I SVT går det att läsa om hur en forskare menar att skärmtid är bra för små barn, och att WHO:s nya riktlinjer om att barn under två år inte ska ha någon skärmtid alls är taget ur luften, utan vetenskapliga belägg. Det som är farligt är inte skärmarna, utan stillasittandet. Kort sagt handlar det om att ha sunt förnuft, det kanske inte är bra att sitta vid en skärm dagarna i ända, men du som förälder måste ändå integrera skärmanvändandet i vardagslivet, eftersom det är så vår samtid ser ut just nu.

Få belägg för att skärmtid är negativt

I Forskning & Framsteg går det samtidigt att läsa om hur samband mellan skärmtid och depression, något som det talats mycket om, är så försvinnande liten att det inte kan skiljas från att vara en statistisk felkälla. Att i stället äta en rejäl frukost har större effekt på välmåendet, än vad en dag utan mobil har för ett barn.

I Dagens Nyheter skrivs det att allt fler unga är kritiska till sin egen skärmtid och vill minska den, eftersom de märker att det minskar fokus på andra saker – som läxläsning, lek och hemmasysslor.

  • Bland 9- till 12-åringarna tycker tre av tio pojkar att de lägger för mycket tid på digitala spel.
  • Tre av tio flickor i samma grupp anger samtidigt att de ägnar för mycket tid till Youtube eller till mobilen, och för lite tid för sport eller träning.
  • I den äldsta gruppen, 17- till 18-åringar, anger sex av tio flickor att de själva lägger för lite tid på läsning och för mycket tid på mobilen.
  • Pojkarna är mindre kritiska mot sitt eget beteende, även om hälften i denna åldersgrupp anser att de läser för lite böcker och tidningar.

Källa: Dagens Nyheter och Statens medieråd.

Kontakt

Undrar du något om vår familj? Skicka ett mejl till kontakt@flyinghippo.se. Om vi inte tycker att frågan är för privat svarar vi här på bloggen.