Vad är bäst för barn med skilda föräldrar?

Illustration av skilsmässaHur påverkar en skilsmässa barnen? Och är det bäst att de bor växelvis hos båda föräldrarna, eller bara hos den ena? Det är frågor som många föräldrar ställer sig. Men det är inte bara föräldrar som undrar över detta. Även forskare har ställt sig frågan.

CHESS, Centre for Health Equity Studies, är ett forskningsinstitut som är knutet till Stockholms universitet och Karolinska institutet. Vid institutet har det gjorts flera studier om hur skilsmässor påverkar barn. Barnpsykologer har länge hävdat att det bästa är att bo hos en förälder, eftersom växelvis boende skapar en större stress, när man bor på två ställen.

Men i själva verket är det tvärt om. Barn som bor växelvis hos båda sina föräldrar är mindre stressade än de barn som bara bor hos den ena föräldern. Deras kompisrelationer är också bättre. Att en förälder försvinner utan att barnet förstår varför skapar en stor stress, och små barn tror ofta att det är deras eget fel, t.ex. för att de inte har borstat tänderna.

– De problem som kan finnas med att behöva flytta mellan två hem verkar vara underordnade att man får vardagsföräldraskap med båda sina föräldrar, säger Malin Bergström psykolog och forskare, som arbetar med projektet Elvis vid CHESS som undersöker hur barn påverkas av att bo växelvis.

Studien baseras på en genomgång av tio studier och undersökningar, bl.a. Statistiska centralbyråns data om hur barn i årskurs sex och årskurs nio mår. Datan visar att barn i kärnfamilj mår allra bäst. Sedan kommer barn som bor växelvis hos respektive förälder, därefter barn som bor mest hos den ena föräldern. Sämst, enligt undersökningarna som ligger till grund för denna metastudie, mår de barn som bor endast hos en förälder. Hur barn som växer upp i stjärnfamiljer mår framgår inte. Kanske är det så få barn som bor på detta sätt som studerats i undersökningarna att forskarna inte har velat dra några slutsatser. Resultatet visar inte på några skillnader mellan pojkar och flickor.

Sverige i topp

Växelvis boende ökar i många länder, men än så länge ligger Sverige i topp. 2009 bodde 10 % av de svenska högstadieeleverna växelvis hos föräldrarna. Till viss del beror detta på att det sedan 1998 är lag på att svenska domstolar ska se till barnets bästa vid vårdnadstvister. Detta innebär att domstolen oftast beslutar att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna, en vecka hos varje. Bland treåringar med separerade föräldrar är växelvis boende det vanligaste arrangemanget. I Finland är dock denna lösning mycket ovanlig.

Slutligen ska man komma ihåg, när man läser studier av den här typen, att skillnaden inom grupper är större än den mellan grupper. Att oroa sig för mycket för barn som bor med enbart den enda föräldern, som många i USA ojar sig över, hjälper ingen.

Det är också svårt att uttala sig om korrelation och kausalitet i studien. Är barnen mer harmoniska för att de bor växelvis hos föräldrarna, eller gör mer harmoniska föräldrar det möjligt att ha växelvis boende? Och är det detta som är anledningen till att en del par inte separerar?

Kontakt

Undrar du något om vår familj? Skicka ett mejl till kontakt@flyinghippo.se. Om vi inte tycker att frågan är för privat svarar vi här på bloggen.