Rota i vaccinationsprogrammet

Nästan alla barn under fem års ålder drabbas minst en gång av rotavirus, en infektion i magen och/eller tarmarna som orsakar magsjuka. Nu föreslås att rotavirusvaccin ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Sydsvenskan skriver att Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att rotavirus uppfyller alla kriterier i Smittskyddslagstiftningen, och därför bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. I vissa landsting, och i våra grannländer Finland och Norge, ingår det redan.Spädbarn vaccineras

Ett till tre dygn efter att man smittats brukar kräkningar, feber och vattentunna, täta diarréer börja plötsligt. Man brukar vara sjuk omkring 5-8 dagar, men ibland längre. Några barn blir mycket sjuka med intensiva kräkningar och diarréer som kan göra barnet uttorkat med saltrubbningar, kramper och hjärninflammation som följd. En svår rotavirusinfektion kan kräva sjukhusvård.

I princip alla barn drabbas av rotavirus minst en gång innan de fyller sex. Barn som insjuknar i i-länder kan få behandling, men i många u-länder skördar sjukdomen ett stort antal liv varje år. Att så många drabbas beror på att sjukdomen är mycket smittsam. Folkhälsomyndigheten har lagt fram sitt förslag till regeringen, som kommer att besluta i frågan.

Vaccin mot rotavirus har stått på Folkhälsomyndighetens önskelista en tid, tillsammans med bl.a. HPV-vaccin för pojkar.

Kontakt

Undrar du något om vår familj? Skicka ett mejl till kontakt@flyinghippo.se. Om vi inte tycker att frågan är för privat svarar vi här på bloggen.