Fuktrisk i hem med enstegstätning

Bor du i ett hem byggt med enstegstätad fasad? Då riskerar du att drabbas av fuktskador om du inte åtgärdar fasaden ordentligt så att den blir mer fuktresistent.

Att råka ut för fuktskador i hemmet är sällan en rolig historia, däremot kan det en dyr en beroende på vilken typ av fuktskador det handlar om. Rör det sig exempelvis om fukt som orsakat mögel krävs en sanering och sedan krävs såklart att man ser till att åtgärda de bitar som orsakat fukten från första början. Och en sak som uppmärksammades för några år sedan är hur hus byggda med enstegstätade fasader är extra utsatta i riskzonen att drabbas av fuktskador eftersom att denna konstruktion byggs genom att lägga puts direkt på husets isolering vilket gör att husets skydd för regn och vind på så vis ligger i samma skikt – och om detta görs på träregelväggar är metoden inte alls att rekommendera då den visat sig vara extremt känslig för fukt.

”Enstegstätning med puts har traditionellt använts utan problem på murade byggnader av stenmaterial. Under 1970-talet började man tilläggsisolera murade stenväggar med isolering som bar puts. Även den konstruktionen fungerade bra. Men när man i Sverige började använda lösningen på träregelväggar uppstod problem med inläckande regnvatten. Fuktskador uppstod i gipsskivor och trästomme.” läs mer här om detta.

Fuktproblem på grund av bristande ventilation

Anledningen till att just den här typen av fasader är så känsliga för fukt har att göra med att konstruktionen helt saknar luftspalt, ventilation alltså. Det gör att fukt som tar sig in här inte kan ta sig ut igen och i stället binder sig i de organiska materialen fasaden är byggd av – och det ger grogrund till både mögel- och rötskador. Vanligaste platserna att hitta denna sorts skador på är därför vid stuprör, lampor och skärmtak samt vid de anslutningar som finns mellan fasad och fönster eller dörrar. Även sprickor i putsen utanpå huset kan ge upphov till fuktskador.

Kontakt

Undrar du något om vår familj? Skicka ett mejl till kontakt@flyinghippo.se. Om vi inte tycker att frågan är för privat svarar vi här på bloggen.