Olagligt att låna från barnen

Finns det ett sparande till barnen i familjen? Då gör du klokt i att hålla fingrarna borta från denna, för det kan nämligen vara olagligt att ta pengar härifrån – är kontot i barnets namn så är pengarna nämligen barnets rent juridiskt även om föräldrarna är de som förvaltar pengarna.

Att låna för att få familjens ekonomi att gå runt är inget ovanligt, inte heller är det ovanligt att man som förälder ibland nallar av barnets sparkonto i stället för att låna. Men om du gör det så bör du genast lägga av med det och ta ett bra lån i stället. Det kan nämligen vara olagligt att ta av barnens pengar. När ett sparkonto är öppnat i ett barns namn och föräldrarna eller nära anhöriga sätter in pengar här så tillhör pengarna barnet rent juridiskt. Vad man däremot får göra som förälder är att förvalta och bestämma över pengarna så länge det inte handlar om åtta prisbasbelopp vilket är ett mått på prisutvecklingen i samhället som regeringen fastställer årligen och i år är det 46 500 kronor. Dessutom måste pengarna gå till barnets bästa för att nallningen på barnets konto ska ses som lagligt.

Var sjätte föräldrar tar från barnens sparkonto

I en undersökning som Dagens Industri skriver om så framkommer att var sjätte förälder någon gång tagit från barnens sparkonton. Huruvida man gjort detta till barnets bästa är inte sagt men rent krasst kan det vara svårt att bevisa om det var eller inte var därför man tog pengarna. Dock skriver tidningen om en mamma som år 2016 blev döm för förskingring av barnens pengar då man kunnat bevisar hur nallningen från kontot inte alls gått till barnen utan till att finansiera sin egen konsumtion. Så det viktiga är att det ska gå att styrka hur lånet från kontot gått till barnen och inte till den vuxnas nöje. Däremot om det handlar om att ta pengar från barnens konton för att kunna ha råd med mat till familjen eller för att kunna köpa nya vinterskor eller liknande – då är det okej. Vill man som förälder vara säker på att göra allt lagligt kan det vara bättre att sätta ett konto i sitt eget namn i stället för sitt barns, då är man helt fri att plocka in och ut pengar därifrån hur man vill och sedan när barnet är 18 kan man välja om man vill att pengarna ska tillfalla barnet.

Kontakt

Undrar du något om vår familj? Skicka ett mejl till kontakt@flyinghippo.se. Om vi inte tycker att frågan är för privat svarar vi här på bloggen.